Luftrumskonstruktion

SCANFLIP AB är godkänt av Luftfartsstyrelsen att konstruera luftrum och procedurer.

Luftrum och terminal procedurer skall konstrueras i enlighet med internationella och nationella bestämmelser och för att förbättra flygsäkerhet och att möta operationella och ekonomiska behov.

Designcriteria och beräkningsmetoder som används finns beskrivna i ICAO PANS OPS, FAA Terps och i Eurocontrol ”RNAV in terminal airspace”.

En typisk inflygningsprocedur kan vara utformad enligt nedan:

Procedurer är utformade för att möta lokala förutsättningar och vid behov även utformas för särskilda flygplantyper.