Flygplatsanalys

Flygplatsanalyser används för att utvärdera möjligheterna för normala och speciella flygoperationer för en bestämd flygplanstyp med hänsyn tagen till JAR OPS, banlängd/bredd, bärighet utrustning, startvikter, payload range mm.